ჩვენი საუკეთესო ღვინოები

სუფრის მშრალი ორდინალური ღვინოები

სუფრის მშრალი ორდინალური ღვინოები

ჰერეთი (თეთრი), გარეჯი (თეთრი), გელათი (თეთრი), კახეთი (თეთრი), დიმი (თეთრი), ბოდბე (თეთრი), შუამთა (თეთრი), საფერავი (წითელი),

ნახევრადმშრალი ღვინოები

ნახევრადმშრალი ღვინოები

ნახევრადტკბილი ღვინოები

ნახევრადტკბილი ღვინოები

მაგარი ღვინოები (პორტვეინი)

მაგარი ღვინოები (პორტვეინი)

სადესერტო ღვინოები

სადესერტო ღვინოები